Zoekprogramma.nl - Links

Home > Sites Menu


Opleiding


opleiding


Inocente

Informatie op basisschool niveau over filosofie, boeddhisme en geschiedenis.

Interactieve oefentoetsen biologie

Oefentoetsen en practica voor biologie op niveau van onder- en bovenbouw. Vragen, animaties en links.

Internationale Diplomawaardering

Geeft informatie over internationale diplomawaardering. Men kan een waardering van zijn of haar diploma aanvragen.

Jaarsveld, Gerda van

Lesmateriaal t.b.v. het Humanistisch Vormings Onderwijs (HVO) in het Basisonderwijs.

Juf Anita

LesideeŽn voor beeldende vorming, handvaardigheid, tekenen, drama en veel andere vakken. Met werkbladen, kleurplaten, versjes, liedjes en tablatuur.

Juf Sanne

LesideeŽn, werkbladen, versjes, traktatieideeŽn, liedjes, boekentips voor de kleuterklassen. Daarnaast informatie over juf Sanne en haar school.

Juf2juf

Een site met ideeen en uitgewerkte themas voor het basisonderwijs. Met voorbeelden voor kringgesprekken, knutselideeen en algemene informatie over de feestdagen.

Kennisnet

Een portal voor aan onderwijs gerelateerde zaken voor kinderen, jongeren, ouders en leerkrachten. Ook wordt er gezorgd voor een digitale infrastructuur tussen scholen en naar het Internet.

Leersoft educatieve software

Verkoop van educatieve software voor kinderen in de lagere school leeftijd.

Lesidee.nl

Een site waar PABO-studenten en leraren in het primair onderwijs lessen kunnen vinden en aanbieden.

OkidO Educatieve Producten

Software gericht op kinderen van 3 tot 12 jaar voor thuis of op de basisschool.

OnderStroom

Een ICT project rond energie en leefmilieu. Het lespakket en de website begeleiden je bij het werken rond wereldoriŽntatie, taal en vakoverschrijdende vaardigheden. Voor vijfde en zesde leerjaar Lager onderwijs.

OnderStroom

Een ICT project rond energie en leefmilieu met gratis lesmateriaal.

OnderwijsInspectie

Informatie over de beoordeling van de inspectie van Nederlandse scholen. Over de kwaliteitskaarten, de publicaties en de scholen.

Onderwijsklachten

Site met veel informatie en tips voor ouders met een klacht over het onderwijs over de procedures en met een persoonlijk verhaal.

OnderwijsWeb

Nieuws en achtergrondinformatie over het onderwijs en het gebruik van internet in de les.

Onwijs

Producent van educatieve software, waaronder het tafelspel De Tafelberg 2, een serie RekenRoms en voor Bruna de Digikidz, een serie educatieve cdroms.

Oud-Leerlingenbond Don Bosco Haacht

Informatie over de activiteiten van de oud-leerlingenvereniging, fotoreportages over al wat met Don Bosco Haacht te maken heeft.

Pandasoftware

Programma's voor de basisschool van groep 3 t/m groep 8. Algemene informatie, producten en downloaden.

Productgroep Simulaties

Ontwikkeling van educatieve software voor decision support en afstandsonderwijs. Onderdeel van het Van Hall Instituut.

Punt Uit

Geeft extra materiaal voor het zaakvakonderwijs in de bovenbouw van het basisonderwijs. Informatie over de tv-uitzendingen voor spreekbeurten en werkstukken.

RekenTest voor Windows

Toets voor rekenvaardigheid. Interactief, met automatische niveaubepaling. Productinformatie en een selectie links.

Snellezer

Trainingsprogramma om de leesvaardigheid tot vijf keer te verhogen.

Softs & Sites

Besprekingen van verantwoorde educatieve software en een selectie leerzame internetsites voor ouders, jongeren en kinderen.

SOS Nijmegen

Voor klassieke talen. Van een aantal programma's is er een demo-versie te downloaden.Previous [1] [2] [3] Next